• Trang chủ
  • Chương trình ngoại khóa học đường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chương trình ngoại khóa học đường

Chương trình Ngoại khóa Học đường '5 phút thuộc bài' xác lập Kỷ lục với hơn 28.000 bản vẽ tay sơ đồ tư duy – Mind map

10-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Chương trình Ngoại khóa Học đường “5 Phút Thuộc Bài” đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng vì thầy cô, phụ huynh, học sinh nhận được rất nhiều giá trị của việc vận dụng sơ đồ tư duy trong học tập và làm việc. Với hơn 28.000 bản vẽ tay sơ đồ tư duy, chương trình chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam. Kỷ lục được trao tặng đến Công ty CP Tập đoàn Tâm Trí Lực từ ngày 10/11/2021.