• Trang chủ
  • Chạy việt dã tiếp sức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chạy việt dã tiếp sức

Kỷ niệm 30 năm mở lối tiên phong, FPT Telecom 'Hành trình kết nối' xác lập hai kỷ lục Việt Nam

05-09-2018

VIETKINGS - Nhân kỷ niệm 30 thành lập Tập đoàn FPT, Công ty FPT Telecom đã tổ chức Giải chạy việt dã xuyên Việt "Hành trình kết nối" và xác lập hai kỷ lục về quảng đường chạy việt dã dài nhất và có số người tham gia chạy tiếp sức lớn nhất.