• Trang chủ
  • Chế tạo vải từ vỏ hải sản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chế tạo vải từ vỏ hải sản

9x người Việt chế tạo vải từ vỏ hải sản

02-03-2022

Nhà sáng chế trẻ gốc Việt, Uyên Trần tìm ra phương pháp tái sử dụng phụ phẩm vỏ tôm kết hợp bã cafe thành chất liệu thay thế cho da thuộc.