• Trang chủ
  • Chống biến đổi khí hậu của nông dân ireland - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chống biến đổi khí hậu của nông dân ireland

Làm quen với những "siêu bò" chống biến đổi khí hậu của nông dân Ireland

20-07-2017

Những "siêu bò" này không khác gì bò thường, chỉ trừ một yếu tố quyết định đến vận mệnh của Trái đất.