• Trang chủ
  • Chữ khắc laser đầu tiên trên đá sao hỏa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chữ khắc laser đầu tiên trên đá sao hỏa

Chữ khắc laser đầu tiên trên đá sao Hỏa

25-07-2022

Robot NASA dùng laser khắc chữ L viết hoa trên một tảng đá sao Hỏa nhằm đánh dấu hướng, phục vụ việc nghiên cứu sau này.