• Trang chủ
  • Chai rượu nho từ thời thế chiến thứ 2 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chai rượu nho từ thời thế chiến thứ 2

Chai rượu nho từ thời thế chiến thứ 2 được bán với giá kỷ lục

14-11-2018

Một chai rượu vang Romanee-Conti sản xuất năm 1945 vừa được bán với giá kỷ lục 558.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby ở New York, Mỹ, ngày 13/10.