• Trang chủ
  • Charles f. kettering - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Charles f. kettering

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 09.12.2022 - Kỷ niệm 101 năm Thomas Midgley khám phá ra tính chất chống kích nổ đặc biệt của chì tetra-ethyl, năm 1921

08-12-2022

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Phát hiện của Charles F. Kettering, trưởng phòng nghiên cứu, sáng chế viên cao cấp hãng General Motors và đồng nghiệp Thomas Midgley về nguyên nhân của hiện tượng kích nổ vào những năm đầu của thập niên 1910 đã đưa ra thách thức mới cho ngành công nghiệp ôtô thời kỳ đó: Tìm kiếm giải pháp nâng cao tính chất chống kích nổ của nhiên liệu.