• Trang chủ
  • Checkout - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Checkout
0_5eb80e1bf3dd365da4c00d2e_DL_Blog_payment_main_2020.jpg

Top 50 công ty kỳ lân lớn nhất trên thế giới (P.10) Checkout.com (Anh): Nền tảng thanh toán tích hợp toàn cầu

20-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Định giá của Checkout là 40 tỷ đô la Mỹ (cbinsights).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ