• Trang chủ
  • Chiếc quần cổ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chiếc quần cổ nhất thế giới

Chiếc quần cổ nhất thế giới

01-03-2022

Trung Quốc - Chiếc quần của một xác ướp tự nhiên trên sa mạc gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm dưới lòng đất, thể hiện kỹ thuật dệt đi trước thời đại của dân địa phương.