• Trang chủ
  • Chung sức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chung sức
0_Tui-ni-long-dung-mot-lan.jpg

Các nhà bán lẻ Việt Nam chung sức giảm lượng tiêu thụ túi nhựa dùng một lần

29-04-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Siêu thị và trung tâm mua sắm cung cấp túi ni lông sử dụng một lần cho khách hàng sẽ bị phạt từ năm 2026.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ