• Trang chủ
  • Chung tay góp sức để tạo nên những điều kỳ diệu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chung tay góp sức để tạo nên những điều kỳ diệu

Hành trình "Hạt gạo nghĩa tình" trao tặng gạo, chung tay góp sức để tạo nên những điều kỳ diệu

09-08-2021

(Kỷ lục - VietKings) Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam và cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam cùng các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam kết hợp với Quỹ Tình thương Việt triển khai hành trình "Hạt gạo nghĩa tình" trên khắp cả nước với mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội, cùng chung tay góp sức để tạo nên những điều kỳ diệu cho đất nước.