• Trang chủ
  • Chuyển đổi số - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Chuyển đổi số
0_dubai.jpg

UAE hoàn tất quá trình chuyển đổi số, trở thành nền hành chính không giấy tờ đầu tiên thế giới

16-12-2021

(kyluc.vn - worldmark.world) Thành công trong công cuộc chuyển đổi số của chính phủ Dubai sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm thành phố thông minh cho tất cả người dân, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu giao dịch và tài liệu bằng giấy tờ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ