• Trang chủ
  • Cirque d'hiver - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cirque d'hiver
0_Cirque_d-hiver.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.634] Cirque d'hiver (Pháp): Tòa nhà dùng để biểu diễn xiếc lâu đời nhất thế giới

23-06-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Cirque d’Hiver là tòa nhà dùng để biểu diễn xiếc lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. Đây cũng là rạp xiếc lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động và mở cửa vào năm 1852.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ