• Trang chủ
  • Climeworks - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Climeworks

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.820] Climeworks (Thụy Sĩ): Công ty cung cấp dịch vụ thu khí CO2 đầu tiên trên thế giới

17-01-2023

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Vào tháng 5 năm 2017, công ty đã khai trương dự án thương mại đầu tiên trên thế giới để lọc CO2 từ không khí xung quanh ở Hinwil.