• Trang chủ
  • Cntt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cntt
0_Nong-san.jpg

Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tăng tiêu thụ nông sản

16-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm việc sử dụng mã QR, trong truy xuất nguồn gốc để tăng khả năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng thương mại điện tử.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ