• Trang chủ
  • Coinbase - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Coinbase

(uskings) Best Hoa Kỳ - Coinbase : Sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất tại Hoa Kỳ

15-02-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Coinbase Global, Inc., hay Coinbase, là một công ty giao dịch công khai của Mỹ vận hành một nền tảng trao đổi tiền điện tử. Coinbase là một công ty phân phối; tất cả nhân viên đều làm việc từ xa và công ty không có trụ sở chính. Đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ tính theo khối lượng giao dịch.