• Trang chủ
  • Coma2 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Coma2

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 44 năm thành lập Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc – COMA2 (28/5/1976 – 28/5/2020)

27-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cơ khí xây dựng.