• Trang chủ
  • Composite - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Composite
0_Sonoco-Products-Company.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1205 - Sonoco Products Company (South Carolina) : Công ty sản xuất lon, ống và lõi từ composite tổng hợp lớn nhất tại Hoa Kỳ

05-08-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Được thành lập vào năm 1899, Sonoco Products Company là nhà cung cấp quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ về bao bì tiêu dùng đa dạng, sản phẩm công nghiệp, bao bì bảo vệ và dịch vụ chuỗi cung ứng bao bì và là nhà sản xuất lon, ống và lõi composite lớn nhất tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Với doanh thu thuần hàng năm khoảng 4,9 tỷ đô la, Sonoco có 19.900 nhân viên tại hơn 335 hoạt động tại 33 quốc gia, phục vụ hơn 85 quốc gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ