• Trang chủ
  • Con phố hẹp nhất thế giới nằm ở đâu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Con phố hẹp nhất thế giới nằm ở đâu

Điểm tin Kỷ lục: Con phố hẹp nhất thế giới nằm ở đâu?

19-06-2020

Đây là con phố hẹp nhất thế giới, phố có chiều rộng trung bình 40 cm, khoảng cách tại điểm nhỏ nhất chỉ 31 cm.