• Trang chủ
  • Con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng
0_Penny-Black.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.484] - Penny Black (Anh): Con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng

22-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Penny Black là con tem bưu chính kết dính đầu tiên trên thế giới được sử dụng trong hệ thống bưu chính công cộng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ