• Trang chủ
  • Conraua goliath - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Conraua goliath
0_1280px-Goliath_Frog.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.199] Conraua Goliath (Cameroon, Guinea Xích Đạo): Loài ếch lớn nhất thế giới

08-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Các mẫu vật có thể dài tới 32 cm từ mõm đến phía sau và nặng tới 3,25 kg.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ