• Trang chủ
  • Covax - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Covax

Chương trình Covax phân bổ thêm 9,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam

04-11-2021

(kyluc.vn) Covax phân bổ thêm trên 9 triệu liều vaccine cho Việt Nam, trong đó có 8,2 triệu liều Pfizer và một triệu liều Moderna.