• Trang chủ
  • Cuốn chiếu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cuốn chiếu

Tìm ra "kỷ lục gia" mới mệnh danh là sinh vật nhiều chân nhất hành tinh

20-12-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Các nhà khoa học tìm thấy loài cuốn chiếu mới ở độ sâu 60 m, trong đó con dài nhất có 330 khúc thân với số chân nhiều kỷ lục.