• Trang chủ
  • Cung ứng tàu biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cung ứng tàu biển

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 64 năm ngày thành lập Công ty CP Đại lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA Corporation) (13/03/1957 – 13/03/2021)

13-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam tiền thân là Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, được thành lập ngày 13/3/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện.