• Trang chủ
  • Dân tộc thiểu số - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Thuận (Việt Nam) khởi động dự án để bảo tồn ca múa nhạc dân tộc thiểu số

11-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Tỉnh Bình Thuận đã khởi động một dự án nhằm bảo tồn và phát huy âm nhạc và các điệu múa của cộng đồng các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch dài hạn (từ 2022 - 2030).