• Trang chủ
  • Dãy trường sơn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dãy trường sơn

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.364) Thỏ vằn Trường Sơn (Việt Nam, Lào): Loài thỏ đặc hữu có sọc chỉ tìm thấy ở dãy Trường Sơn

09-05-2023

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Thỏ vằn Trường Sơn là một loài động vật có vú trong họ Leporidae, bộ Thỏ. Chúng là loài đặc hữu, chỉ có ở vùng dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt - Lào.