• Trang chủ
  • Dược phẩm á âu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dược phẩm á âu
0_nien-lich_wowtime-duoc-pham-a-au-sinh-nhat.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 16 năm ngày thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu (23/11/2005 - 23/11/2021)

23-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu thành lập ngày 23/11/2005 - với sứ mạng “Mang lại niềm tin sức khỏe”cho mọi người. Hiện nay, Công ty nhanh chóng rộng lớn không chỉ về nguồn lực mà còn dẫn đầu dược phẩm tại Việt Nam, theo xu hướng vươn ra Quốc tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ