• Trang chủ
  • Dược phẩm domesco - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dược phẩm domesco

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 32: Dược phẩm Domesco

13-12-2018

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Hiện nay, Domesco sản xuất hơn 300 sản phẩm, một số sản phẩm đã thay thế hàng ngoại và xây dựng được các sản phẩm có thế mạnh, như nhóm tim mạch, đái tháo đường, nội tiết, thần kinh và các bệnh thời đại, làm tăng uy tín của ngành y học Việt Nam trên thế giới.