• Trang chủ
  • Dịch vụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dịch vụ

[WOWTIMES.WORLD] [Niên lịch & Thành tựu 2024] Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu - Trican Well Service Ltd. (11/04/1979 - 11/04/2024)

10-04-2024

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trican cung cấp các giải pháp tích hợp và sáng tạo cho khách hàng tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu và khí tự nhiên. Nhiều dịch vụ và công nghệ của Trican được cung cấp trong suốt vòng đời của giếng.

Trang 1 của 40 trang (398 bài)12345...>Cuối