• Trang chủ
  • Dịch vụ internet - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dịch vụ internet

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS - PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.507) NTT Docomo, Inc. (Nhật Bản): Công ty ra mắt nền tảng dịch vụ Internet di động đầu tiên trên thế giới

25-09-2023

(kyluc.vn - worldkings.org) Được thành lập vào năm 1992, NTT DOCOMO đã ra mắt dịch vụ điện thoại di động kỹ thuật số đầu tiên vào năm sau và nền tảng dịch vụ Internet di động đầu tiên trên thế giới vào năm 1999. Vào ngày 28/09/2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố NTT Docomo, Inc là “Công ty ra mắt nền tảng dịch vụ Internet di động đầu tiên trên thế giới.”