• Trang chủ
  • Dự án cải thiện điều kiện làm việc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dự án cải thiện điều kiện làm việc

Disney thực hiện dự án cải thiện điều kiện làm việc ở Lào

11-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Theo một cuộc thảo luận giữa các đại diện của Hoa Kỳ và Lào, một chương trình nhằm cải thiện điều kiện làm việc toàn cầu sẽ được Công ty Walt Disney hỗ trợ.