• Trang chủ
  • Da nhân tạo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Da nhân tạo

[Worldkings] Top 50 trường Đại học có công trình nghiên cứu đổi mới sáng tạo (P. 04) Đại học Quốc gia Singapore: Đột phá mới trong tái tạo cảm giác chạm bằng da nhân tạo

30-12-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Các nhà nghiên cứu Singapore đã phát triển “da điện tử” có khả năng tái tạo cảm giác chạm, một sự đổi mới mà họ hy vọng sẽ cho phép những người có chân tay giả phát hiện vật thể, cũng như cảm nhận kết cấu, hoặc thậm chí là nhiệt độ và cơn đau.