• Trang chủ
  • Dabous giraffe - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dabous giraffe
45092_dabou-3.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.9) - Đề Xuất Kỷ Lục - Dabous giraffe (Nigeria): Bức chạm khắc nghệ thuật thời tiền sử về động vật trên đá lớn nhất trên thế giới

31-10-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Dabous giraffe là bức chạm khắc nghệ thuật thời tiền sử về động vật trên đá lớn nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ