• Trang chủ
  • Dabous giraffe - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dabous giraffe

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.9) - Đề Xuất Kỷ Lục - Dabous giraffe (Nigeria): Bức chạm khắc nghệ thuật thời tiền sử về động vật trên đá lớn nhất trên thế giới

31-10-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Dabous giraffe là bức chạm khắc nghệ thuật thời tiền sử về động vật trên đá lớn nhất trên thế giới.