• Trang chủ
  • Dallas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dallas

[TIN SÁNG] [WorldKings - Wowtimes - Niên lịch & Thành tựu 2023] Những bước ngoặt trong 189 năm DallasNews Corporation phát triển trong ngành truyền thông (1842)

06-10-2023

(kyluc.vn - worldkings.org) DallasNews Corporation là công ty truyền thông, sở hữu và điều hành hai công ty con khác là The Dallas Morning News và Medium Giant có trụ sở tại Dallas. Nổi bật là Dallas Morning News, tờ nhật báo hàng đầu của bang Texas, tập trung vào những tin tức về xã hội, chính trị, giải trí, thể thao…tại khu vực.