• Trang chủ
  • Danh bạ kỷ lục quốc gia (2004 – 2024) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Danh bạ kỷ lục quốc gia (2004 – 2024)

Ra mắt cổng thông tin Danh bạ Kỷ lục Quốc gia (2004 – 2024) tại địa chỉ https://Gab.world/

11-03-2024

(Kỷ lục.vn) Để đáp ứng nhu cầu tra cứu và tìm hiểu các thông tin về các Kỷ lục đã được ghi nhận tại Việt Nam trong 20 năm qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã và đang hoàn thiện Danh bạ Kỷ lục Quốc gia để công bố tại website: https://gab.world/.