• Trang chủ
  • Daxing airport express - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Daxing airport express

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS – PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.582) Daxing Airport Express (Trung Quốc): Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ thanh toán bằng vân lòng bàn tay

02-04-2024

(kyluc.vn – worldkings.org) Vào đầu năm 2023, Daxing Airport Express là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ thanh toán bằng vân lòng bàn tay. Vào ngày 02 tháng 04 năm 2024, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Daxing Airport Express là “Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ thanh toán bằng vân lòng bàn tay”.