• Trang chủ
  • Dementia research centre - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dementia research centre

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.891. Dementia Research Centre (Singapore): Trung tâm nghiên cứu về chứng suy giảm trí nhớ đầu tiên tại Đông Nam Á

02-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Trường Y Lee Kong Chian thuộc Đại học Công nghệ Nanyang đã thành lập một trung tâm để nghiên cứu những thay đổi trong não của người châu Á về chứng suy giảm trí nhớ.