• Trang chủ
  • Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của việt nam

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.91): Nhã nhạc cung đình Huế – Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam

29-08-2022

(kyluc-top) – Nhã Nhạc cung đình Huế là loại hình âm nhạc mang tính bác học đã gắn liền với nhiều triều đại hoàng tộc từ nhà Lý đến nhà Trần và đạt đến đỉnh cao của nó dưới triều đại nhà Nguyễn. Nhờ vào sự gìn giữ của ông cha ta và những thế hệ tiếp nối, Nhã Nhạc cung đình Huế đã được bảo tồn gần như toàn vẹn đến ngày nay. Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận và là nét đẹp văn hóa nghệ thuật đáng tự hào của Việt Nam.