• Trang chủ
  • Diane disney miller - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Diane disney miller

Thị trường đấu giá thế giới – P148. Một chiếc xe tải Volvo cũ được vẽ trang trí bởi họa sĩ Banksy ước tính đạt 2 triệu USD tại nhà đấu giá Bonhams, Mỹ

08-10-2019

(Worldkings.org - Kyluc.vn) - Nhờ có họa sĩ Banksy mà một chiếc xe tải Volvo cũ có khả năng bán được giá 2 triệu USD tại nhà đấu giá Bonhams, Mỹ.