• Trang chủ
  • Don lee farms - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Don lee farms

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1028 - Don Lee Farms (California) : Công ty nội địa đầu tiên sản xuất và phân phối thương mại bánh mì kẹp thịt từ thực vật hữu cơ tại Hoa Kỳ

04-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 - Don Lee Farms đã thông báo về việc mở rộng toàn cầu của bánh mì kẹp thịt làm từ thực vật hữu cơ phổ biến của mình sang 15 quốc gia.