• Trang chủ
  • Dronedeploy - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dronedeploy
0_drone-deploy.jpg

(Uskings) Best Hoa Kỳ - DroneDeploy (San Francisco) : Công ty robot sáng tạo nhất tại Hoa Kỳ năm 2022

04-07-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Danh sách các Công ty sáng tạo nhất của Fast Company năm 2022 minh họa những tiến bộ trong lĩnh vực robot bên ngoài nhà máy: DroneDeploy đã tạo ra phần mềm cho phép máy bay không người lái thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và lập bản đồ tự động của các công trường xây dựng, cơ sở hạ tầng năng lượng và các lĩnh vực nông nghiệp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ