• Trang chủ
  • Du lịch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Du lịch
0_Hoi-An_3.jpg

Thành phố Hội An sử dụng nền tảng Metaverse để quảng bá du lịch

22-03-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã công bố hợp tác với Bizverse trong việc quảng bá du lịch trên nền tảng Metaverse

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 11 của 185 trang (1849 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ