• Trang chủ
  • Dupont - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dupont

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 04.07.2022 - Kỷ niệm 100 năm Charles F. Kettering tìm ra loại sơn màu đầu tiên cho ô tô năm 1920

02-07-2022

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Charles Franklin Kettering (29 tháng 8 năm 1876 - 25 tháng 11 năm 1958) đôi khi được gọi là Charles Kettering là một nhà phát minh, kỹ sư, doanh nhân và người nắm giữ 186 bằng sáng chế của Mỹ. Ông là người sáng lập của Delco, và là người đứng đầu nghiên cứu tại General Motors từ năm 1920 đến năm 1947.