• Trang chủ
  • Duyên phận - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Duyên phận

Quà tặng cuộc sống (P.299) Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ

26-04-2017

Hãy luôn nhớ rằng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận, mọi thứ thay đổi không ngừng…