• Trang chủ
  • Duy trì luồng plasma siêu nóng suốt 30 giây - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Duy trì luồng plasma siêu nóng suốt 30 giây
0_tia-plasma.jpg

Hàn Quốc lập kỷ lục về thời gian duy trì luồng năng lượng nhiệt hạch

08-12-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Các nhà khoa học ở Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc lập kỷ lục mới khi duy trì luồng plasma siêu nóng suốt 30 giây trong lò phản ứng tokamak.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ