• Trang chủ
  • Edinburgh international film festival - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Edinburgh international film festival

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.859] Edinburgh International Film Festival (Anh): Liên hoan phim thường niên hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới

24-03-2023

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Mặc dù có những liên hoan phim khác lâu đời hơn, nhưng Edinburgh International Film Festival là liên hoan phim hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới vì nó diễn ra hàng năm không nghỉ kể từ năm 1947.