• Trang chủ
  • Eumilipes persephone - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Eumilipes persephone
0_cuon-chieu-nhieu-chan-nhat.jpg

Tìm ra "kỷ lục gia" mới mệnh danh là sinh vật nhiều chân nhất hành tinh

20-12-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Các nhà khoa học tìm thấy loài cuốn chiếu mới ở độ sâu 60 m, trong đó con dài nhất có 330 khúc thân với số chân nhiều kỷ lục.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ