• Trang chủ
  • Euri - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Euri
0_262g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.88] - Aqua (Hà Lan): Siêu du thuyền chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

28-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Aqua, Hà Lan là siêu du thuyền chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 42 của 44 trang (432 bài)Đầu<...41424344>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ