• Trang chủ
  • Festival quốc tế đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Festival quốc tế đầu tiên của việt nam

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.76) Festival Huế - Festival quốc tế đầu tiên của Việt Nam

22-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Festival Huế lần đầu tiên diễn ra vào năm 2000 được xem là sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam, là cú đột phá của ngành du lịch quốc gia trong chiến lược "Việt Nam, điểm đến năm 2000" và lâu dài hơn là xây dựng Huế trở thành: Thành phố Festival của Việt Nam.