• Trang chủ
  • Fintech - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Fintech
0_5eb80e1bf3dd365da4c00d2e_DL_Blog_payment_main_2020.jpg

Top 50 công ty kỳ lân lớn nhất trên thế giới (P.10) Checkout.com (Anh): Nền tảng thanh toán tích hợp toàn cầu

20-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Định giá của Checkout là 40 tỷ đô la Mỹ (cbinsights).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ